Zachę­camy do sko­rzys­ta­nia z poniższego for­mu­la­rza kontaktowego.

nasze dane kontaktowe:

NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz
Plac Kaszub­s­ki 8 lok. 311

81–350 Gdy­nia
NIP: 681 199 1246

REGON: 361473339